دپارتمان آموزش

AHIT Academy

توانمندي‌هاي حوزه آموزش

در تحول دیجیتال کلمه دیجیتال همان کلمه دیجیتال رایج در علوم رایانه نیست در واقع همان IT و مباحث مرتبط به آن نیست بلکه مفهومی عمیق تر از کلمه دیجیتال دارد و آن سواد دیجیتال Digital Literacy  است که آمیخته ای از دانش مدیریت، رهبری دیجیتال، حاکمیت دیجیتال و در نهایت چگونگی مدیریت خدمات IT است که برای سازمان هایی که می خواهند با انقلاب صنعتی چهارم همگام باشند و تجربه ای  خوشایند را به مشتریان خود منتقل کنند داشتن سواد دیجیتال و تربیت مدیرانی با دانش مذکور امری ضروری و حیاتی است، داشتن تفکر طراحی و تفکر سیستمی جز لاینفک نیازمندی های مدیران کسب و کارهای بر پایه ی اقتصاد دیجیتال و به دنبال تحول دیجیتال است، AHIT.Academy تلاش می کند تا سطح دانش مدیران را با استفاده از تجربه اساتید برجسته در سطح جهان، افزایش دهد و یکی از مهم ترین رسالت های آن تفکیک مرز بین حاکمیت IT با مدیریت خدمات IT و چگونگی پیاده سازی آن در سازمان ها و کسب و کار های بهبود یافته یا متحول شده دیجیتالی است.