سيستم مديريت الکترونيک اسناد

ویژگی های سيستم مديريت الکترونيک اسناد

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین گسترش دانش و حجم اطلاعاتی که نیاز به نگهداری و بازیابی آن است، نیاز به طبقه بندی و نگهداری اطلاعات به صورت ساختار یافته که به راحتی قابل جستجو و بازیابی باشد بیشتر شده است. مهمترین هدف سیستم های مدیریت الکترونیک اسناد، امنیت و سهولت بازیابی اسناد است. در سیستم های مدیریت الکترونیکی اسناد، اسناد بصورت الکترونیکی دخیره می شوند. سیستم مدیریت الکترونیک اسناد شرکت آویژه هامون راه حلی است جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان با بهره گیری از تکنولوژی های روز در کنار حفظ امنیت دسترسی و اطلاعات.

بررسی اجمالی محصول