سيستم مديريت يکپارچه درآمدهاي مناطق آزاد

ویژگی های سيستم مديريت يکپارچه درآمدهاي مناطق آزاد

سیستم نرم افزاری مدیریت یکپارچه درآمدهای مناطق آزاد با ایجاد شناسه قبض و پرداخت بر اساس اطلاعات مالی بازرگانان به مناطق آزاد این امکان را می دهد تا با پرداخت های آنلاین از کلیه درگاه های پرداخت و اینترنت بانک اقلام باز بانکی نداشته باشند و کلیه درآمدهای احصاء شده مناطق آزاد بصورت یکپارچه با نرم افزار دریافت و پرداخت موجود در سازمان مستند می شود و در کنار آن داشبورد مدیریتی موجود در این نرم افزار امکان نظارت دقیق برای ذینفعان و مدیران سازمان مناطق آزاد را در خصوص رصد به لحظه درآمدها و پیک درآمدی و واحد های درآمد زا را مشخص میکند، با این نرم افزار نیاز به فرآیند وارد کردن اعلامیه پرداخت توسط کارکنان مالی سازمان بکلی حذف می گردد.

بررسی اجمالی محصول