ویژگی های

نرم افزار Bright Cluster Manager برای HPC به شما امکان ساخت یک HPC را داده و اجازه می دهد یک کلاستر کامل را بر روی Bare Metal استقرار دهید و آنها را بطور موثری مدیریت نمایید.

بررسی اجمالی محصول

نرم افزار Bright Cluster Manager برای HPC به شما امکان ساخت یک HPC را داده و اجازه می دهد یک کلاستر کامل را بر روی Bare Metal استقرار دهید و آنها را بطور موثری مدیریت نمایید.