ویژگی های

این نرم افزار به شما کمک می کند تا همه چیز را در جهت شتاب دادن به پروژه های علوم داده سازمان خود به آسانی فراهم کنید. با استفاده از این محصول شما قادر به پیاده سازی، مانیتورینگ و مدیریت کلاسترهای کلان داده های سازمان خود هستید، این نرم افزار یکی از کامل ترین راهکارهای پشتیبانی علوم داده سازمان شماست.

بررسی اجمالی محصول