راهکارهای مبتنی بر Microsoft SharePoint

راهکارهای مبتنی بر Microsoft SharePoint

از آنجایی که طراحی و پیاده سازی پرتال های مبتنی بر شیرپوینت در کسب و کارها نیازمند زیرساخت قدرتمند و با دسترس پذیری بالا است، لذا طراحی و ایجاد معماری صحیح زیر ساخت های شیرپوینت و محصولات سازمانی مرتبط مایکروسافت امری مهم و اجتناب ناپذیر است.


تیم آویژه هامون با توجه به تجربیات موفق در طراحی و پیاده سازی پرتال های مبتنی بر شیرپوینت در کسب و کارهای بزرگ و کوچک در کشور، آمادگی ارائه خدمات مربوط به طراحی معماری فارم سرور در مقیاس کوچک تا بزرگ را داراست.

تیم آویژه هامون با آگاهی از پیچیدگی ساختارهای کسب و کارها وهمچنین  پیشرفت تکنولوژی و وجود نیازمندی های زیر ساخت IT در کسب و کارها و حساسیت های نگهداری زیرساخت و نرم افزار شیرپوینت، اقدام به ارائه خدمات حرفه ای در حوزه پشتیبانی شیرپوینت نموده است، تیم متخصص آویژه هامون در این بخش با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه محصولات سازمانی مایکروسافت، آمادگی ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی به کسب و کارها را به بهترین شکل و با بهترین کیفیت داراست.