راهکارهای Data Preparation

راهکارهای Data Preparation

آماده سازی و پیش پردازش داده برای آنالیز یکی از مهم ترین مراحل الگوریتم ها و متدولوژی های اجرای پروژه های داده کاوی و استفاده از پلت فرم های کلان داده یا همان Big Data است بعنوان مثال الگوریتم CRISP-DM که یکی از رویکردهای کاربردی و مفید در سیستماتیک نمودن روند اجرای پروژه های تحلیل داده های پیشرفته و کلان و داده کاوی است یکی از مراحل آن Data Preparation است در این مرحله داده های تکراری حذف و داده های noise و outlier نیز مشخص شده و داده هایی تمیز و صحت سنجی شده که اعتبار داده کاوی و تحلیل های پیشرفته داده را تضمین می کند در اختیاز نرم افزارها و پلت فرم های مورد نظر قرار می گیرد شرکت آویژه هامون با استفاده از تیم های متخصص داده کاوی آمادگی دارد تا در انجام پروژه های آماده سازی داده با توجه به نیاز مشتریان با سازمان متقاضی همکاری داشته باشد.


در این مرحله این شرکت به وضعیت داده های موجود، بررسی زمان، امکانات لازم و همچنین تعیین روش و الگوریتم پرداخته و نسبت به پیاده سازی روش تعیین شده در این مرحله اقدام خواهد کرد.

در این بخش الگوریتم تعیین شده برای انجام مراحل آماده سازی داده برای تحلیل با توجه به روش های داده کاوی منتخب یا پلت فرم های کلان داده مورد استفاده مشتری پیاده سازی خواهد شد.

چنانچه در مراحل آماده سازی و پیاده سازی شده  داده های مورد نیاز داده کاوی درخواست های مشتریان، خطا و ایراد های احتمالی ای وجود داشته باشد یا درخواست جدید از سوی مشتریان جهت تغییر در الگوریتم و یا روش های آماده سازی داده درخواست گردد خدمات پشتیبانی مورد تقاضا متناسب با نیاز مشتری ارایه خواهد شد.